Ninafri

Opfrissingswerken gezondheidscentrum Bonkoukou afgewerkt!

Van 1995 tot 1997 bouwde Ninafri in Bonkoukou op 140km noordoost van Niamey – Niger een oud klein dispensarium om tot een volwaardige medische post met materniteit en hospitalisatie.

Bonkoukou bestrijkt medisch een hinterland van 30.000 inwoners.

We gingen destijds in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid en ontvingen moderne type planne; het geheel diende opgetrokken in betonblokken, afgedekt met metalen golfplaten, voorzien van airco’s gevoed via een aggregaat (elektriciteit was niet voorradig).

Ne enig overleg bouwden we uiteindelijk in de oude beproefde banco-stijl, middels zongedroogde modderstenen, daken in bogen en gewelven, met een behoorlijke thermische massa en natuurlijke ventilatie via open ramen en dakluiken.

Canadese architecten van Construction sans Bois leidden lokale metselaars terug op en met de eigen ambachten van Bonkoukou werd het complex van gebouwen opgetrokken en in 1997 in gebruik genomen.

Initieel werd een kleine zonnebatterij geplaatst voor verlichting, later werd deze installatie uitgebreid, werd een diepere waterboring en automatische watertankvulling gerealiseerd en bleef Ninafri het jaarlijks onderhoud van de daken sponsoren.

Het overige onderhoud van de gebouwen en de exploitatie van het centrum zelf is in handen van het Comité de Gestion van Bonkoukou.  

Telkens wanneer we in Niger kwamen passeerden we wel eens langs Bonkoukou.

Sinds enige tijd zijn de gebouwen aan renovatie toe, de banco stijl is uiteraard meer onderhevig aan erosie en zettingen.

Omdat het moment van jaarlijks dak-onderhoud weer naderde werd besloten eveneens de bepleistering binnen en buiten van alle wanden aan te pakken, de buitenlatrines van nieuwe vloeren te voorzien, inwendig alle scheuren te herstellen en alle publieke ruimten opnieuw van een olieverflaag te voorzien.

Kostprijs € 8.600.

Ingesloten foto’s tonen het bouwwerk anno 2000, anno 2019 en nu bij het einde van de renovatie.

Op naar de volgende 20 jaar!

2000

2019

2021

Actie Klas 3 WE Mater Dei Instituut Brasschaat brengt 400 euro op, dank u!

Dankzij Fien Bailliu heeft haar klas 3 WE van Mater Dei Brasschaat, 400 euro’s ingezameld voor Ninafri. Zij hebben verschillende online acties georganiseerd in maart en april 2021, zoals een Quiz, Bingo en enkele Games. We zijn hen zeer dankbaar dat er in deze moeilijke tijden van sociale afstand toch nog veel inzet en moed onder onze jongeren is om zich in te zetten voor het goede doel. We gaan dit geld optimaal gebruiken voor ons waterproject in Torodi 4. Bedankt klas 3WE!

Plant een boom in Belen Tanfirgan

‘Plant mee een boom in Belen Tanfirgan’, is een actie van het ‘GIB Brasschaat’ in het kader van de Warmste Week 2019.

Verschillende acties werden door een duizendtal leerlingen in november 2019 georganiseerd ten voordele van ons boomproject in Belen Tanfirgan. Dit in het kader van de strijd tegen de verwoestijning van de Sahel regio.

Ninafri zorgt mee voor de opbouw van De Afrikaanse Grote Groene Muur, ‘AGGM’.
https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall
https://www.mo.be/nieuws/groene-muur-tegen-verwoestijning-afrika-eindelijk-uit-de-startblokken

Rond de school in Belen Tanfirgan worden er op 1 hectare grond, 500 diverse fruitbomen en gombomen aangelegd. Zo krijgt de school in de eerste plaats een groene gordel en blijft de grond vruchtbaar.
De bomen worden nu aangeplant in samenwerking met Ong TANAKRA en Association DJABBRAL en zullen onderhouden worden door de leerlingen van de ‘Ecole de Belen Tanfirgan’.

Renovatie traditionele waterput in Assokomor (april – juni 2021)

In Assokomor op de site Gouna in het departement Ingall in Niger renoveren we samen met de lokale veehoedersvereniging Sotoré een traditionele waterput. In dit kleine dorp waar 35 families Wodaabe veehoeders en hun dieren verblijven wordt de traditioneel gegraven put van 90mtr diep gerenoveerd. Er wordt een betonnen bovenrand voorzien, een manueel water ophaalsysteem, de binnenkant wordt gebetonneerd en de deels verzandde put wordt terug productief gemaakt. Heel het jaar door staat hier 2mtr water in de put. De 35 families zien zich nu genoodzaakt om van kilometers verder water aan te sleuren.

Ook hier zal het lokale Comité de Gestion de put beheren en toezien op de bedeling van het water en het innen van de gelden van de verkoop. Voor een kleine investering van 2.000€ kunnen we langduring het verschil maken voor enkele honderden mensen en dieren.

De werkzaamheden zijn juist opgestart. Voor de aanvang van het regenseizoen (juli tot september) moet de renovatie voltooid zijn.

Torodi 3 gerealiseerd in 2020: 4 nieuwe zongedreven waterpunten en sanitatie voor bevolking en scholen

In 2020 realiseerden we, ondanks het oprukkende Coronavirus, in Torodi Niger ism onze lokale partners in 4 wijken van Torodi de upgrade van 4 PMH handpompen naar autonome zongedreven pompinstallaties. Lokale partners; Ong Naanay, Gemeente Torodi, KPS Industries, Vlaamse partners: Izen NV, Mariën NV, Fednav International en het VPWvO.

Torodi 3 project 2019 – 2020

In 2020 wil Ninafri ism het VPWvO (www.watervoorontwikkeling.be), Izen NV, Fednav Belgium en Mariën Expertise opnieuw in Torodi Niger in 4 wijken de wateraanvoer upgraden.

In de wijken Zongo 3, Foulan Koira, Sabon Carré 1 en Fada 3 worden de ondiepe boringen van maximum 45mtr aangedreven door handpompen vervangen door zonnepompinstallaties aangesloten op een watertoren. Een nieuw distributienetwerk wordt voorzien. In Zongo 3 en Foulan Koira worden de naburige scholen aangesloten op de boringen en wordt het sanitair aangepakt.

De duurzame renovatie van deze boringen zal op korte termijn de springplank vormen voor de bestendiging van hun sociale en economische ontwikkeling.

Deze zonnepomp vult een watertoren die op zijn beurt verscheidene kranen bedient.
In de nabijgelegen scholen van 2 van deze 4 wijken worden de sanitaire installaties gerestaureerd of vernieuwd. Een volledig sensibiliseringprogramma aangaande veilig watergebruik voor huishoudelijk en professioneel gebruik zal geïmplementeerd worden.

Het lokale beheerscomité zal bijgeschoold worden op socio-economisch en -technisch gebied om de boringen en bijhorende zonne-installatie te beheren. Zoals overal in Niger is het water nu niet meer gratis.

Het comité zal opgeleid worden om de waterverkoop te begeleiden en een lokaal geïntegreerd systeem op te stellen.

Tevens worden cursussen voorzien om de capaciteitsopbouw aangaande veilig gebruik en beheer van water te promoten.

 

Veiling atelier K

1 mei aanstaande organiseert Atelier K een veiling en opendeurdag, Dit cursusjaar was ‘Afrika’ het thema voor het vrijblijvende groepswerk, opgebouwd uit wandtegels. 2 groepen besloten hun werk te verkopen ten voordele van een zelf gekozen goed doel. En een van die goede doelen is Ninafri geworden, project waterputten ‘Torodi’.
Startprijs van het werk is 165 euro
Doe jij ook een bod?

Bieden kan tijdens de open-deur of via mail, info@atelier-k.be

Home

locatie
Atelier-K! vzw
Terlindenhofstraat 182
2170 Merksem (Antwerpen)

IMG_14431

Opvolging Schoolproject Tougoumé.

Op vraag van FV Schoolproject Tougoumé, begon Ninafri in 2014 met de werken die het schooltje op een duurzame manier moesten voorzien van zuiver en drinkbaar water en van water voor het irrigeren van de schoolmoestuin en de aanplantingen.

De werken bestonden uit een geboorde waterput met pomp, een watertoren en een waterverdelingspunt. Aan het project werd tevens een sanitair luik gekoppeld, met latrines en douches

De boring ging tot op ongeveer 110 meter; het statische niveau van het bruikbare waterlaag bevond zich op ongeveer 35 meter diepte..

De werken werden opgeleverd in 2015; het schooltje voorziet nu zuiver water voor de leerlingen. Maar het  wordt ook gebruikt worden voor het irrigeren van de moestuin zodat heel het jaar door groenten en fruit kunnen worden geoogsd,  die worden gebruikt in de schoolkeuken en voor het voeden van de schoolgemeenschap. De zekerheid van watervoorziening laat ook toe om struiken (omheiningen) en bomen (schaduw) te planten.

Het aanbod van voedsel en water is een grote stimulans voor de ouders om hun kinderen naar school te sturen en hen onderwijs te laten genieten in plaats van hen in te schakelen in agrarisch werk.

Het schooltje breidt dan ook jaar na jaar uit.

Begin 2016 heeft de FV Schoolproject Tougoumé een schenking gedaan van 10 laptops, waardoor het  nu ook kan starten met het geven van computerklassen.

Ninafri is trots dat het zijn bijdrage heeft kunnen leveren aan het succes van dit project.

Global Water Partnership (GWP) celebrates 20 years – 1996-2016

Wereld Water Dag 22 maart 2016

Wereldwaterdag_NINAFRI2016Wereldwaterdag_NINAFRI2016_3