Ninafri Activiteitenverslag 2007

Het is nu al zeven jaar dat Ninafri zich heroriënteerde  van een ngo die voornamelijk met gezondheidszorg bezig was naar een organisatie die zich richt op de problematiek van het water. Ook in 2007 werd voortgegaan op de ingeslagen weg. Water als hefboom voor capaciteitsopbouw. 2007 was voor Ninafri een erg positief jaar. Er kwamen welisswaar geen nieuwe projecten bij, maar de lopende projecten werden met de nodige aandacht verder begeleid en afgewerkt. Ook dit jaar hebben onze partners, medewerkers en sympathisanten hard gewerkt om onze doelstellingen te realiseren.

Maar ook op financieel vlak was 2007 meer dan bevredigend. Er was niet alleen het prachtige project “WaterKan” waar 17 vlaamse academies aan meewerkten. Honderden waterkannen werden vervaardigd, die dan na een tentoonstelling in zowel Gent als Antwerpen per opbod werden verkocht. Maar ook het initiatief van de vzw C.O.T.S. (Children Of The Sreet) om de opbrengst van hun jaarlijkse actie aan Ninafri te schenken werd zeer gewaardeerd. Met de slogan “Wij zingen een dak op de wereld” zongen duizenden kinderen in zowel Leuven, Diksmuide, Turnhout en Antwerpen ten voordele van de kinderen in Niger. De afsluiting van dit prachtige sensibiliserings project voor jongeren was een schooloverstijgend belevingsconcert in het sportpaleis in Antwerpen.

Maar zoals jullie wel weten ligt de hoofdactiviteit van Ninafri in de zuid-werking.

Een weergave van wat 2007 zoal bracht leest u in onderstaand verslag.

De Raad van Bestuur kijkt met veel voldoening terug op het afgelopen jaar en houd eraan om al de medewerkers te danken voor hun inzet en vertrouwen.

Werking Zuid:

Gezondheidscentrum in Bonkoukou

Het gezondheidscentrum gaat nu zijn tiende werkingsjaar in, en we kunnen alleen maar concluderen dat alles erg goed blijft functioneren. De nieuwe ploeg, hoofdverpleger, vroedvrouw en de verpleegsters zijn erg gemotiveerd en leveren prima werk. Buiten het dagelijkse werk in het centrum organiseren ze ook vaccinatie-campagnes in de dorpen en zijn er ook vroedvrouwen opgeleid die in de dorpen eerste lijnshulp kunnen bieden. Ninafri engageerde zich, via een vernieuwd Protocol d’Accord, om in te staan voor het onderhoud van de buitenkant van de gebouwen. Ook dit jaar werden daar de nodige stappen voor ondernomen. De watervoorziening die dringend aan verbetering toe was werd onder handen genomen.

Ninafri financierde ook de bekabeling en de aansluiting op het electriciteitsnet. Zonnepanelen blijven fungeren als back-up tijdens de veel voorkomende onderbrekingen van de electriciteit. Er wordt onderzocht om het net met zonnepanelen verder uit te breiden en te optimaliseren.

Nianafri staat ook in voor het loon van een onderhoudsman en stort een klein maandeliks bedrag dat door de verantwoordelijken van het centrum verder zelf beheerd wordt. De maandelijkse rapportering zorgt ervoor dat wij steeds opde hoogte blijven van de werking van het centrum en van de noden.

Overzicht kosten:

Extra investeringen gebouwen: 7700€

Opleiding vroedvrouwen : 1450€

Waterproject in Diguina

In Diguina waar we in het verleden al een windmolen plaatsten werd eind 2006 een tweede windmolen geïnstalleerd. Deze windmolens, die op een waterput worden geplaatst leveren de energie om water op te pompen . Dat water dient niet enkel als drinkwater voor mens en dier , maar wordt ook gebruikt om het terrein te irrigeren waar groenten gekweekt worden. In eerste instantie was de oogst enkel voor eigen gebruik, maar na het plaatsen van de tweede windmolen en het aanzienlijk uitbreiden van het terrein, worden de groenten nu ook verkocht op de plaatselijke markt. Een heuse vooruitgang in het streven naar gender-gelijkheid, want dit is een activiteit die voornamelijk door de vrouwen wordt uitgevoerd.

Voor het realiseren van dit project hebben we opnieuw beroep gedaan op de firma Sahel-Energie, een bedrijf dat ook de eerste windmolen installeerde en instaat voor het onderhoud.

Kostprijs geplaatste windmolen in dec 2006 : 5340€

Waterproject in Toukounous

In Toukounous plannen we een aanzienlijk waterproject.

Tijdens een missie in mei 2007 werd het project geëvalueerd en werden de nodige offertes aangevraagd.

Er zal een grote windmolen geplaatst worden met annex watertoren. Er wordt ook een distributienet voorzien voor het water om de concentratie van mensen en dieren te spreiden. Dit zal het ecologische aspect van het dorp zeker ten goede komen. Via de waterput zullen tuinen geïrrigeerd worden zodat er groenten geteeld kunnen worden. De prijs van het project bedraagt 35.000 €. Eind  2008 kan het project aangevat worden.

Waterproject in Belen-Tanfirgan

Het grootste project van Ninafri is ongetwijfeld het waterproject in Belen-Tanfirgan.

(totaal prijs  200.000 €)

Voor de Wodaabe, een etnische minderheid in Niger, wil Ninafri een waterproject realiseren, die hen blijvend van veilig water voorziet. De Wodaabe zijn nomadische herders die echter wel beseffen dat het nomadisme niet kan blijven bestaan en daarom gedeeltelijk sedentair willen worden. Het waterproject zal ongeveer 1.500 mensen en 10.000 dieren van veilig drinkwater voorzien.

Tijdens een missie in mei 2007 (verslag zie www.ninafri.be) werd met het bedrijf KADA een contract getekend voor het realiseren van een diepe waterboring (250 m.) in Belen-Tanfirgan.Er werden ook contracten getekend met dhr. Ibrahim Hassane voor het oprichten van een beheerscomité, en met Saya Engenieurs om de controle uit te voeren tijdens de boring. Na een reeks tegenslagen werd de boring opgeleverd eind december.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: