Vzw Ninafri Jaarverslag 2011

Inleiding

Sinds 1 oktober 2010 is El Issa in vaste dienst en werd de ONG Ninafri Niger boven de doopvont gehouden. Via deze nieuwe Nigerese poot wenst Ninafri België te investeren in echte capaciteitsopbouw van de lokale bevolking. Op termijn moet deze NGO als een autonome organisatie projecten kunnen opstarten, begeleiden en financieren. 2011 was het eerste volle operationele jaar van de NGO Ninafri Niger.

Maandelijkse gemiddelde kosten 705€:
loonkosten, huur kantoor + varia, inclusief éénmalige installatiekosten.

Totale uitgaven Ninafri Niger: € 8461
(via goedgekeurd VPWvO project Inizdan en Weila (dec 2011) brengt Ninafri 4572 € werkingskosten voor Ninafri Niger in.

Activiteitenrapport Ninafri Niger 2011
Eén van de topprioriteiten lag in het aantrekken/onderzoeken van nieuwe projecten. Dit gebeurt zo maar niet ad random! In overleg met de gecentraliseerde overheden in Niamey, vooral het ministerie van hydrogeologie, werden bepaalde geografische gebieden  als kritisch beschouwd. Aan deze regio’s wordt dan ook voorrang verleend. Dit alles volgens het nationaal plan PNAEPA van 2009, “Programme National D’Alimentation en Eau Potable et assainissement”.

Hieronder volgt summier een opsomming van de activiteiten van de NGO Ninafri Niger over de volle periode 2011.

 1. Bonkoukou : nieuwe protocol d’Accord werd opgesteld met het beheerscomité, de aatste hand werd gelegd aan het VPWvO waterproject.
 2. Toukounous : in samenwerking met Sahel Energie van toukounous zelf werd naar een oplossing gezocht voor de problematiek rond het windmolen irrigatieproject. Spijtig genoeg werd dit in 2011 niet opgelost.
 3. Belen Tanfirgan : na evaluatie werd het beheerscomité opnieuw opgeleid.

– Er werd onderzoek gedaan naar nieuwe projecten:

 1. voor de Association Djabbral werden 5 nieuwe locaties onderzocht : boringen of putten? Alle locaties gelegen in de regio Abalak.
 2. voor de Association Hore werd het borings- sanitatieproject teTadabalass 2 opnieuw onderzocht, dit in de regio Agadez.
 3. voor de Association Zoumounta te Inizdan werd een water en sanitatieproject onderzocht.
 4. idem ditto voor de Association Rayoua te Weila Sabongari.
 5. In Keltzembett 4 werd voor de Association Atree een waterboringsproject onderzocht. 3-4 en 5 liggen in de regio Filingué.
 6. in Sabanga, regio Tahoua, werd voor de Association Kokari een irrigatieproject geëvalueerd.
 7. in Galmi, regio madoua werd een waterboringsproject onderzocht.
 8. In de dorpen Mayata en Tazalalt, regio Abalak werden waterrenovatieprojecten geëvalueerd.

In samenspraak met de NGO Ninafri Niger werden de technische en socio-politieke haalbaarheidsstudies van alle bovenstaande projecten geëvalueerd. De projecten in Inizdan, Weila Sabongari en Sabanga werden als eerste weerhouden. Het project te Tadabalass 2 wordt vervolgens aangepakt; 4 projecten waaronder drie volledige water en sanitatie projecten met boringen en één irrigatieproject.

Voor  deze 13 studies werden 5 missies van in totaal 39 dagen uitgevoerd.

Totale kostprijs voor dit voorbereidende werk bedroeg 4793 €.

Projecten Niger 2011
De meeste projecten dit jaar zijn een voortzetting of afwerking van projecten opgestart voor het Ninafri Niger tijdperk. Zoals hierboven aangehaald werd in 2011 zeer veel energie gestoken in het onderzoeken van nieuwe projecten.

Gezondheidscentrum Bonkoukou:

 • Structurele hulp vermindert geleidelijk en stopt in januari 2012
 • Blijven technische bijstand verlenen.
 • In 2011 werd voor €7380  geïnvesteerd in het centrum:
  • onderhoud en werking : € 3475
  • banco dakrenovatie : € 1524
  • finalisatie LNE project water en sanitatie : € 2381

Irrigatieproject Toukounous:

 • Windmolen die water uit bestaande put oppompt en tuinen irrigeert is nog steeds niet operationeel. Lokaal comité de gestion, dorpsoverheden en terrein eigenaars raken niet tot een compromis aangaande de rechten voor het gebruik van het terrein waar de tuin zich op bevindt. (erfenis uit het verleden…)
 • Technische problemen geraken ook niet opgelost, tandwielkast windmolen is defect. De juiste diagnose kon nog niet gesteld worden. Bij uitgifte van dit rapport werd wel een Nigerese specialist windmolenproblematiek gevonden te Niamey en die zal eerstdaags ter plaatse komen.
 • We verwachten het irrigatiesysteem terug volledig operationeel te hebben in 2012.

Inyounass Waterput:
In 2010 werd voor de Associaton Gondel een waterput afgewerkt. Ninafri bouwde verder op de reeds in het verleden (door een andere organisatie) gerealiseerde 22mtr om zo op een diepte van 75mtr een productieve put te bekomen.  Helaas werd er 6 maanden na de ingebruikname vastgesteld dat de eerste 22 mtr van een inferieure kwaliteit waren. Een reparatie van de putwand drong zich op.

De eerste 22mtr putwand werd in maart/april gerenoveerd en de put gedesinfecteerd: dit alles voor een bedrag van € 3800.

Belen Tanfirgan:
Het afgewerkte project – waterboring in Belen Tanfirgan wordt nog  opgevolgd. Er waren in 2011 géén noemenswaardige problemen te melden. Dit project is volledig zelfbedruipend. Tijdens een werkbezoek in België werd aan één van de bestuursleden van het lokale beheerscomité voor € 160 aan motorfilters meegegeven.

Het belang van deze nederzetting stijgt aanzienlijk door de waterboring. In september 2011 werd er de jaarlijkse Assemblée Générale van de Wodaabe gehouden. Een jaarlijks cultureel feest waar alle Wodaabe groeperingen uit Niger aan deelnemen. Dit jaar waren er zo’n 2500 participanten.

Inizdan en Weila Sabongari
In Abala, 70.000 inwoners, deelgemeente van het Departement Filingué gelegen op 250km benoorden Niamey wil Ninafri in twee dorpen, Inizdan en Weila Sabongari, een nieuw veilig waterpunt installeren. De dorpen liggen 26km van elkaar verwijderd en zijn verbonden door een lateriet piste.

De regio wordt bijna jaarlijks ook geteisterd door grote droogte wat bijna altijd leidt tot een acute voedselcrisis. Daarom worden ook groentetuinen aangelegd die gevoed worden door het nieuwe waterpunt.

Als resultaat verwachten we: een waterboring naar 150mtr uitgerust met een zonnepomp installatie – alle randinstallaties zoals watertoren, reservoir en leidingwerk – opleiden  van een beheerscomité –  4 tal blocs sanitair/latrines – installeren van een 2ha grootte groententuin.

Deze projecten worden medegefinancierd door de Vlaamse Overheid. Met name 51% van het project €129.000. Totale kostprijs van het project is gebudgetteerd op € 254.000.

De boringswerkzaamheden startten in januari-februari 2012 , eerst in Inizdan.

In maart 2012, tijdens de opmaak van dit verslag, hebben we een goede waterlaag bereikt te Inizdan op een 150mtr diepte. Zoals verwacht zal het hydrostatische niveau veel hoger liggen, zo rond de 15-25mtr. Het proefpompen is aan de gang. Nadien worden beide boringen uitgerust met een pompinstallatie op zonne-energie. Voor dit luik wordt nauw samengewerkt met onze nieuwe partner Izen, een specialist in zonne-energie applicaties. www.izen.be

Activiteiten in België
Vzw Ninafri is een a-politieke pluralistische vereniging die zich profileert als een project organisatie. We beperken ons in de projectwerking naar het Zuiden alleen. Daar ligt onze prioriteit, het aanreiken van DE basisbehoefte bij uitstek, WATER!

Februari-maart: in de Ruiterhal te Brasschaat, waar Ninafri actief lid is van het GROS, namen we deel aan de Derde Wereld Meerdaagse. Honderden jongeren werden even ondergedompeld in de Wodaabe leefwereld.

Mei: In de lagere school van Omer Wattez, in de Vlaamse Ardennen, werd ten voordele van Ninafri en haar projecten een schoolproject op touw gezet.

Juni: Sponsorloop Ekeren. Deze tweede loopactie telde dubbel zoveel lopers en  sponsors dan de vorige editie. Het weer stond aan onze kant en de sfeer was warm. Voor het tweede jaar op rij konden we ook weer een BV strikken……met dank aan Marleen Merckx.

Juli: Dit jaar stelde Ninafri na een onderbreking van enkele jaren haar tent terug op op de wereldmarkt van het Sfinksfestival te Boechout.. Onze nieuwe Bidon Waterpuzzel lokte veel enthousiaste volwassenen en kinderen.

In september was er ons jaarlijks terugkerende Mosselfeest. Wederom prachtig weer zorgde voor een nieuwe recordopkomst en opbrengst. De sponsors kwamen een kijkje nemen wat en wie Ninafri is en waar we voor staan……..Op naar het 10 jarige lustrum!!

Begroting 2012

vzw Ninafri begroting 2012
munteenheid : euro
Uitgaven

1

Filingué Irrigatie

-150.000,00 €

2

Toukounous irrigatie

-5.000,00 €

3

Bonkoukou structurele steun

-2.500,00 €

4

Bonkoukou projectsteun

-3.500,00 €

5

Tadabalass waterput

-35.000,00 €

6

Werking Ninafri België

-7.000,00 €

7

Werking  Ninafri Niger

-12.000,00 €

8

Sabanga Irrigatie

-35.000,00 €

9

Provisie projecten

-100.000,00 €

A

Totaal Uitgaven

-350.000,00 €

Inkomsten

10

Post mailings

10.000,00 €

11

Gemeentelijke/provinciale steun

5.000,00 €

12

Permanente opdrachten

15.000,00 €

13

Eénmalige fundraisingactiviteiten

15.000,00 €

14

VPWvO

100.000,00 €

15

Sponsoring Bedrijven

20.000,00 €

B

Totaal Inkomsten

165.000,00 €

 

Resultaat 2012

-185.000,00 €

C

Overdracht vorig boekjaar

257.680,00 €

 

Geschatte rekeningstand einde 2012

72.680,00 €

Ninafri is een projectorganisatie die project na project opstart/afwerkt en overdraagt aan de lokale comité’s. 2011 werd een onderzoekingsjaar en leverde tal van waardevolle projecten op. Drie ervan werden aangevat, Inizdan en Weila Sabongari (in 2011) en Sabanga (2012).

In de begrotng wordt een provisie gemaakt voor de rest van de projecten die in de pijplijn zitten. We starten geen nieuwe projecten op alvorens zeker te zijn dat de aangevatte goed verlopen en afgewerkt kunnen worden.

31 december 2011
Filip De Blende
Voorzitter Ninafri vzw

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: