Doelstellingen

De politieke wereldleiders hebben via de “Millennium Verklaring van de Verenigde Naties” in september 2000 vastomlijnde doelen gesteld om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren. Ervoor zorg te dragen dat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater en basisonderwijs. De verspreiding van HIV/AIDS te keren en nog een reeks andere ontwikkelingsdoelen te realiseren.

De internationale gemeenschap heeft voor zichzelf de lat hoog gelegd; het aantal mensen met een inkomen van minder dan één dollar per dag moet gehalveerd worden. Evenals het aantal mensen dat hongerlijdt.

Ook moet het aantal mensen gehalveerd worden die niet in staat zijn veilig drinkwater te bereiken of het zich niet kunnen veroorloven.

Veel van deze doelstellingen zijn ondertussen bereikt. De noodzaak drong zich op om de Milllennium doelstellingen aan te passen: het werden de SDG’s ‘Sustainable Development Goals’. Op 31 mei 2015 heeft het High level panel van de VN zijn rapport gepresenteerd over de toekomst van de vorige millenniumdoelen. De acht millenniumdoelen zijn aangepast en uitgebreid tot in totaal twaalf doelen. Belangrijkste toevoegingen zijn vrede, veiligheid, klimaat en duurzaamheid.

Ninafri erkent het belang van deze doelstellingen en zal zich de komende jaren bewust engageren om doelstelling 6: Schoon water en Sanitaire voorzieningen in één van de armste landen ter Wereld: Niger, te verbeteren. Door het werken aan doelstelling zes, worden ook andere doelstellingen verwezenlijkt. De aanwezigheid van water, helpt immers ook de armoedebestrijding, honger en de algemene gezondheid en welzijn.

Ninafri is een kleine maar waardige vertegenwoordiger in het ontwikkelingssamenwerkingslandschap.  Projecten worden in een voorstudie grondig onderworpen aan een haalbaarheidsonderzoek en nadien al dan niet uitgevoerd, met of zonder overheidssteun.

Met respect voor de socio-culturele aspecten van de lokale bevolkingsgroepen trachten we steeds om samen met deze groepen duurzame programma’s te ontwikkelen.

Deze moeten de mensen in staat stellen om de zuivere overlevingspolitiek te overstijgen. Structurele hulp als basis voor zelfontplooiing, zonder ook maar op één of andere wijze het lokale evenwicht op sociaal-, economisch- en politiek vlak te willen verstoren.

In de rurale zones in Niger heeft enkel zo’n 40% van de bevolking toegang tot veilig water en maar 5% toegang tot sanitaire installaties. Niger bezit een typisch continentaal Sahel klimaat: regenseizoen van juni tot september en droogteseizoen van oktober tot mei (hivernage).

Het beschikbare water voor mens, dier en irrigatiedoeleinden komen van zowel ondergrondse waterlagen, diepe fossiele als ondiepe gevoede lagen, als van zeer ondiepe putten en moerassige gedeelten en vijvers die in het regenseizoen opgevuld worden.

De laatste jaren blijkt dat tijdens het regenseizoen de regenval onvoorspelbaarder wordt zowel in hoeveelheid als in frequentie. Dit heeft ook als direct gevolg dat er regelmatig een groot voedseltekort is leidend naar een echte voedselcrisis.

Tijdens de winterperiode (hivernage) worden tuinen geïrrigeerd met het water uit de ondiepe putten en vijvers om normaal gezien zo aan de voedselvraag te kunnen beantwoorden.

Niger heeft zich met haar “Programme National d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement (PNAEPA) van 2009” geworpen in de strijd om de levensomstandigheden van haar bevolking tov toegang tot veilig water en sanitatie drastisch te verbeteren.

In zowel stedelijke als rurale gebieden is het vanzelfsprekend dat een goede watervoorziening de basis is voor een geslaagd gezondheidsbeleid, goede hygiëne en een gevarieerde gezonde voeding. Kortom, water als de basis bouwsteen voor de uitbouw en bestendiging van beginnende of zich ontplooiende nederzettingen.

Vandaar dat de Vzw Ninafri zich het financieren en ondersteunen  van “Water en Sanitatievoorzieningsprojecten”, op een sociaal – economisch en politiek verantwoorde manier, vandaag als basisdoelstelling voorhoudt.

We streven er naar minstens 1 waterproject per jaar te realiseren. Sinds 2015 leggen we de focus op het gebruik van zonne energie om al onze pompprojecten aan te drijven.  In functie van de lokale geografische/hydrogeologische situatie laten we putten graven of boren we naar water. In functie van de lokale behoefte zorgen we voor leidingen, irrigatie en/of sanitatie.

Zo realiseerden we ism verscheidene lokale partners sinds 2014 3 nieuwe zongedreven medium diepte boringen (+- 125mtr diepte) en financierden we de upgrade van 8 PMH pompinstallaties in de gemeente Torodi. Zie onze “Projecten”lijst en “Latest News” voor meer details.

De SDG’s zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn. Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen.

Goals

Doelstellingen

 1. Geen armoede:
  Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld.
 2. Geen honger:
  Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw
 3. Goede gezondheid:
  Het waarborgen van gezond levens en het bevorderen van welzijn voor iedereen en alle leeftijden.
 4. Hoogwaardig onderwijs:
  Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen.
 5. Gendergelijkheid:
  Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van vrouwen en meisjes.
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen:
  Ervoor zorgen dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar is en duurzaam beheerd wordt.
 7. Duurzame en betaalbare energievoorziening:
  Het zekerstellen van de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 8. Goede werkgelegenheid eneconomische groei
  Het bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 9. Innovatie en goede infrastructuur:
  Het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.
 10. Ongelijkheid verminderen:
  Het verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen:
  Het creëren van steden en menselijke nederzettingen die inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.
 12. Verantwoord gebruik van hulpbronnen:
  Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
 13. Klimaatmaatregelen:
  Het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.
 14. Duurzame oceanen:
  Het in stand houden en duurzaam gebruikmaken van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
 15. Duurzaam landgebruik:
  Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen, het waarborgen van een duurzaam bosbeheer, het bestrijden van woestijnvorming, en het tegengaan van landdegradatie en verlies aan biodiversiteit en het treffen van maatregelen voor het herstel.
 16. Vrede en gerechtigheid:
  Het stimuleren van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het creëren van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: