Doelstellingen

We sterven er naar minstens drie waterprojecten te realiseren per jaar. In functie van de lokale geografische/hydrogeologische situatie laten we putten graven of boren we naar water. In functie van de lokale behoefte zorgen we voor leidingen, irrigatie en/of sanitatie.

– We streven er hierbij naar om mee de doelstelling van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling mee te realiseren: tegen 2015, 6 miljoen mensen aan zuiver water helpen.

 • Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvo)


 • Op Wereldwaterdag (22 maart 2004) werd het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling gelanceerd. Dit Partnerschap vormt een versterkte samenwerking tussen alle Vlaamse betrokkenen in de watersector en in de internationale samenwerking. Als concreet en duidelijk doel houdt het Partnerschap voor ogen om tegen 2015 evenveel mensen in ontwikkelingslanden aan water en/of sanitatie te helpen, als er inwoners in Vlaanderen zijn.
 • Ninafri neemt daar actief aan deel en zit in de stuurgroep van dit partnerschap.

 

– We willen projecten zo snel en  efficiënt mogelijk overdragen en in eigen beheer geven. Daarbij spelen aspecten als begeleiding en opvolging een belangrijke rol.

– Aandacht voor vee, en natuurbehoud (desertificatie) maken integraal deel uit van onze projecten.

logo

In augustus 2015 bereikten 193 landen een akkoord over ‘De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) voor toekomstige internationale ontwikkeling.

Ninafri erkent het belang van deze doelstellingen en zal zich de komende jaren bewust engageren om doelstelling 6: Schoon water en Sanitaire voorzieningen in één van de armste landen ter Wereld: Niger, te verbeteren. Door het werken aan doelstelling zes, worden ook andere doelstellingen verwezenlijkt. De aanwezigheid van water, helpt immers ook de armoedebestrijding, honger en de algemene gezondheid en welzijn.

Deze doelstellingen werden opgesteld door de Verenigde Naties en vervangen de  Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen.

De SDG’s zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn. Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen.

Goals

Doelstellingen

 1. Geen armoede:
  Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld.
 2. Geen honger:
  Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw
 3. Goede gezondheid:
  Het waarborgen van gezond levens en het bevorderen van welzijn voor iedereen en alle leeftijden.
 4. Hoogwaardig onderwijs:
  Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen.
 5. Gendergelijkheid:
  Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van vrouwen en meisjes.
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen:
  Ervoor zorgen dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar is en duurzaam beheerd wordt.
 7. Duurzame en betaalbare energievoorziening:
  Het zekerstellen van de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 8. Goede werkgelegenheid eneconomische groei
  Het bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 9. Innovatie en goede infrastructuur:
  Het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.
 10. Ongelijkheid verminderen:
  Het verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen:
  Het creëren van steden en menselijke nederzettingen die inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.
 12. Verantwoord gebruik van hulpbronnen:
  Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
 13. Klimaatmaatregelen:
  Het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.
 14. Duurzame oceanen:
  Het in stand houden en duurzaam gebruikmaken van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
 15. Duurzaam landgebruik:
  Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen, het waarborgen van een duurzaam bosbeheer, het bestrijden van woestijnvorming, en het tegengaan van landdegradatie en verlies aan biodiversiteit en het treffen van maatregelen voor het herstel.
 16. Vrede en gerechtigheid:
  Het stimuleren van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het creëren van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.

Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling:
Het versterken van implementatiemanieren en het revitaliseren van het wereldwijd samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: