Weila Sabongari en Inizdan

In 2012 dong Ninafri mee naar een subsidie van het departement Leefmilieu,

Dit in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling. (VPWvO) www.watervoorontwikkeling.be
logo lne
          welogo vpwvo


Ninafri behaalde 72% op het projectvoorstel en ontvangt 51% van het totale budget, namelijk 129.119.5€. Dit gespreidt over 18 maanden. Ninafri werkt hier samen samen met verscheidene partners in België. Zonne-energie specialist Izen uit Lille,
S-EAU-S Sahel uit Gent voor de socio-culturele begeleiding van het project.1. 1. Algemene voorstelling project
In Abala, 70.000 inwoners, deelgemeente van het Departement Filingué gelegen op 250km benoorden Niamey wil Ninafri in twee dorpen, Inizdan en Weila Sabongari, een nieuw veilig waterpunt installeren. De dorpen liggen 26km van elkaar verwijderd en zijn verbonden door een lateriet piste. Deze duurzame nieuwe watervoorziening  moet op korte termijn de  sociale en economische  zelfredzaamheid verstevigen. Vooreerst wordt beoogd zuiver en veilig drinkwater aan te reiken aan de bevolking wat in eerste plaats de algemene gezondheidssituatie in de regio drastisch zal verbeteren. Tevens worden in de dorpen sanitaire blocs/latrines opgetrokken wat het toenemende besef aan sanitaire verantwoordelijkheid bij de lokale bevolking zal stimuleren. De regio wordt bijna jaarlijks ook geteisterd door grote droogte wat bijna altijd leidt tot een acute voedselcrisis. Daarom worden ook groententuinen aangelegd die gevoed worden door het nieuwe waterpunt.Als resultaat verwachten we: een waterboring naar 150mtr uitgerust met een zonnepomp installatie – alle randinstallaties zoals watertoren, reservoir en leidingwerk – opleiden  van een beheerscomité –  4 tal blocs sanitair/latrines – installeren van een 2ha grootte groentetuin.De ethnisch gemengde doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit Haussa. In de twee dorpen samen gaat het hier momenteel over 3480 mensen die direct en een 70000 die indirect bereikt worden. Niet te vergeten zijn de 4300 dieren die rechtstreeks baat hebben bij een nieuw waterpunt. Mens en dier vormen in de Afrikaanse samenleving een onafscheidelijke geheel, zowel in nomaden als sedentaire rurale gemeenschappen.  Na de realisatie van belangrijke water en sanitatie werken in Afrikaanse dorpen zien we dat de bevolking altijd duidelijk aangroeit. Dit natuurlijk vanwege de verbeterde levensomstandigheden. Nu wordt geschat dat tegen 2030 zo’n 5500 mensen in beide dorpen zullen wonen. Maar dit zouden er al wel snel veel meer kunnen zijn.

In beide dorpen heeft reeds een informatie en sensibiliseringsronde plaats gegrepen. Vervolgens wordt het bestaande beheerscomité bijgeschoold om de nieuwe taken te kunnen aanpakken.

2. Algemene en specifieke doelstellingen
2.1) Algemene doelstelling
Om het hoofd te bieden aan een chronisch watertekort worden In de dorpen Inizdan en Weila Sabongari  twee gelijkaardige nieuwe waterpunten (mini – AEP) geïnstalleerd die de dorpen rechtstreeks van water voorzien (mens en dier). Tevens wordt in elk dorp een groententuin, gevoed via een nieuw irrigatiesysteem, opgericht. Dit om de weerkerende voedselcrisisses het hoofd te kunnen bieden.

2.2) Specifieke doelstellingen
– het uitvoeren van een medium diepe boring van maximaal 150mtr,
waterniveau rond de 55mtr.
– pompsysteem op zonne-energie.
– bouwen van een watertoren en kleine waterbekkens voor irrigatiedoeleinden.
– distributienetwerk met kranen installeren
– drinkbakken voor de dieren voorzien
– groententuin aanleggen
– tijdelijke omheining groentetuin met dode acacia haag
– aanplanting omheining groentetuin met een levende Acacia haag
– aanplanting van 800 Acacia Senegal planten
– sanitaire blokken worden opgetrokken
– oprichten beheerscomités
– oprichten van een groentenhandel/bedrijf
– oplossen water – sanitatie en voedselcrisissen
– bijdragen aan de strijd tegen de effecten van de klimaatsveranderingen

3. Realisatie technische installaties:
Beide installaties zijn identiek voor zowel Inizdan als Weila Sabongari:

– Een boring naar 150 tot max 200 mtr uitgerust met een versterkte PVC opvoerbuis.
– Oppompsysteem op zonne-energie volgens de berekende behoefte.
– Watertoren van 15m³
– 5 kleine waterbekkens voor irrigatiedoeleinden
– 2 drinkbakken voor de dieren
– 2 Latrines
– 2 wateraftappunten
– waterleiding netwerk
– aanleggen groententuin met bijhorende installaties.(hek, leidingen, …)

4. Verwachte resultaten
– de dorpen Inizdan en Weila Sabongari worden bevoorraad met water via een
nieuwe waterboring, zowel voor mens en dier
– watertoren en bekkens aangesloten op een nieuw distributienetwerk
– sanitaire blokken in gebruik
– 2ha tuin in gebruik en omheind
– groentenhandel opgericht en degelijk beheerd
– maatregelen tegen klimaatverandering werden genomen
– beheerscomités opgericht die zowel de boring, de latrines als de tuinen goed
opvolgen

1) leden van de beheerscomités zullen door de lokale bevolking verkozen worden

2) worden opgeleid : om het comité te beheren, in het opstellen van statuten en
reglementen, in het technisch functioneren en onderhoud van de installatie, in het
leggen van het verband tussen drinkwater – sanitair – hyiëne en gezondheid

De respectievelijke beheerscomités zijn beiden de begunstigden van de nieuwe installaties, de overheid, vertegenwoordigd door het Département de L’hydraulique van Filingué wordt de uiteindelijke eigenaar van de sites.
De eindverantwoordelijkheid van goed beheer blijft bij de beheerscomités.

Geldelijk wordt er :
– telkens 250.000 Fcfa geïnvesteerd.
– aan de eindgebruikers 500fcfa/m³ gevraagd worden.
– voor de dieren worden er drinkbakken voorzien waar het water ook betaald zal
worden.
– van de opbrengsten van de groententuinen een provisie aangelegd voor het
onderhoud van de tuinen en de volledige installatie.

Dit geld zal via de rekening van het comité aangewend worden om de installaties te onderhouden.

Tijdens de bouw van de installaties zullen de gemeenschappen moeten instaan voor logies en voedsel voor de arbeiders van de verscheidene bedrijven. Ook zullen ze instaan voor het leveren van ongeschoolde arbeid.

Beide dorpen  en de representatieve beheerscomités zijn dan ook vragende partij om een extra goede opleiding te genieten, zowel administratief als technisch , eens de installaties operationeel. De administratieve opleiding zal via het BTC in Niamey geregeld worden.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: