Torodi 1 Niger Upgrade van 4 waterpunten in 2018

Het VPWvO (www.watervoorontwikkeling.be) Torodi Niger project is volledig afgerond op datum van 15 juni 2018.

De door voetpompen aangedreven waterpunten in 4 wijken in Torodi stad hebben een upgrade gehad naar een volledig autonoom zonnepomp systeem inclusief watertoren en distributie. Tevens werden de naburige scholen aangepakt en deze genieten nu van vernieuwde sanitatie en nieuwe waterkranen.

In de 4 wijken, Tondobon, Mairie Tondobon, Chantier en Sabon Carré 3 werd in totaal voor zo’n 10.500 mensen een verbeterde watertoevoer voorzien. Een continue toevoer van veilig zuiver water. Ook de omliggende scholen werden aangepakt en zo’n 4.000 leerlingen genieten nu ook van veilig water en vernieuwde sanitaire installaties in hun scholen.

De duurzame renovatie van deze boringen moet op korte termijn de springplank vormen voor de bestendiging van hun sociale en economische ontwikkeling.

%d bloggers liken dit: