Torodi

Torodi een dorp met dertien gehuchten, ligt op een economische hoofdader van het land . De hoofdweg van Niamey naar Burkina Fasso. De volledige gemeente Torodi telt zo’n 135.000 inwoners. Het doelpubliek van het waterproject bestaat uit sedentaire Peul en Gourmantchés. Voor de volledigheid sommen we hier de dertien gehuchten op: Benabrou, Darguidi, Deba, Dina Hondo, Fongato, Garbey Kourou, Laoudou, Niaro, Pogoji, Songore, Tiambanba Kaina, Tielel Tonkagui, Tiolonore Boda. Handel, landbouw en veeteelt, zijn hun bron van inkomst.

Waterproblematiek

In elk van die 13 gehuchten werd er jaren terug een waterput met een Vergnet voetpomp geplaatst, doch deze zijn allen versleten, stuk en de randstructuur is afgebroken.

 • De bevolking is nu voor watervoorziening toegewezen op verder weg gelegen putten en boringen. Vooral vrouwen en kinderen houden zich nu met deze taak bezig. Hierdoor verlaagt het schoolbeloop en verder ontwikkeling.
 • Doorgebrek aan drinkbaar water en sanitaire voorzieningen verhogen de kansen op alle mogelijke ziektes, zoals malaria, diarree, bilharziose, meningitis….
 • De veestapel moet nu, naargelang het seizoen, kilometers verplaatsen om zich te laven.
 • Tuinbouwprojecten geraken niet van de grond.

De dertien waterpunten

We voorzien de volledige renovatie de 13 ondiepe boringen van maximum 70 meter. De bestaande oude voet/handpompen worden vervangen door duurzame nieuwe grundfoss-pompen. Deze werken op meer ecologische zonnenergie. Deze pomp vult een watertoren van 10 m3 die op zijn beurt verscheidene kranen bedient. Tevens wordt per gehucht ook volledige sanitaire blokken, latrines en douches voorzien.

Samenwerking en verantwoordelijkheid

Ninafri houdt ‘Niet-inmenging’ hoog in haar vaandel. Ook in dit project, werken we samen met alle bevoegde instanties en betrokkenen, van bij de minister tot bij het kind aan de pomp.

 • De Nigerijnse overheid blijft eigenaar van de installatie.
 • De bevolking draagt 10 % van de projectkosten.
 • Een Nigerijnse medewerkster zal ter plaatse na onderhoud met vrouwen, noden bundelen en een vrouwen-collectief oprichten.
 • In samen met de dorpsverantwoordelijken zal een beheerscomité worden opgericht.
 • Dit lokale beheerscomité zal bijgeschoold worden op socio-economisch en -technisch gebied om de boringen en bijhorende zonne-installatie te beheren. Zoals overal in Niger is het water nu niet meer gratis. Het comité zal begeleidt worden om de waterverkoop te begeleiden en een lokaal geïntegreerd systeem op te stellen. Tevens worden cursussen voorzien om de capaciteitsopbouw aangaande veilig gebruik en beheer van water te promoten. Zoals gebruikelijk in Niger wordt hierbij rekening gehouden met de minst bedeelden in de maatschappij; de respectievelijke beheerscomités waken erover dat niemand ontzegd wordt van veilig drinkbaar water en sanitatie.
 • Door een vlotte communicatie tussen deze verantwoordelijken voorzien we op een duurzaam project en samenwerking.

Doelstellingen

De nieuwe “Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen” SDG’s voor ogen!

 • Toegang tot veilig, onbezoedeld drinkwater voor iedereen
 • Landbouwactiviteiten kunnen aangevat worden
 • Herbebossings/aanplantingscampagnes kunnen aangevat worden. Zo zal de oprukkende verwoestijning aangepakt kunnen worden
 • Gezond en genoeg water voor het vee: nu sterft tot de helft en meer van een kudde tijdens een droogte periode
 • Families kunnen ook meer tijd besteden aan andere noodzakelijke huishoudactiviteiten dan het halen van water op grote afstand. Vooral de vrouwengemeenschap zal dit ten goede komen
 • De kinderen die nu mee helpen om water te halen zullen terug volwaardig onderwijs kunnen genieten. Enkel met een vast, veilig waterpunt zijn de overlevingskansen van scholen/internaten gegarandeerd
 • Een gezondheidsstructuur, dispensarium zal per gehucht kunnen uitgebouwd worden
 • De gemeenschap zal niet meer afhankelijk zijn van waterputten en boringen op grote afstand
 • De gehuchten zullen hun administratieve onafhankelijkheid kunnen uitbouwen en aldus een eigen identiteit kunnen creëren

Deze activiteiten zullen opgevolgd worden door de Ong Ninafri Niger en door het plaatselijke bureau van hydrologie uit Torodi. Deze laatste stuurt dan op regelmatige tijdstippen, frequenter in het begin, animatoren om de bevolkingsgroep te sensibiliseren naar het nieuwe waterpunt en volgt dit dan ook op en rapporteert Ninafri.

De financiering van dit project loopt voor 55% via het VPWvO www.watervoorontwikkeling.be , Fednav International, Gemeente ‘s Gravenwezel en onze vele enthousiaste privé sponsors.

De start van de werken is gepland voor juni 2016.

Met respect voor de socio-culturele aspecten van de lokale bevolkingsgroepen trachten we steeds om samen met deze groepen duurzame projecten te ontwikkelen. Deze moeten de mensen in staat stellen om de zuivere overlevingspolitiek te overstijgen. Structurele hulp, gericht op economische en sociale aspecten, als basis voor een verdere lokale zelfontplooiing

Advertenties
%d bloggers liken dit: