Torodi 3 (2020)

In samenwerking met onze Vlaamse partners Izen NV, Mariën NV, Fednav Int en het VPWvO (als hoofdsponsor) konden we in 2020 het tweede luik (van 3) van de upgrades van nog eens 4 waterboringen in Torodi realiseren.

Tussen maart en mei 2020 werden de rehabilitatie werken uitgevoerd door de firma KPS onder supervisie van Ong Naanay. In de wijken Zongo 3, Fada 3, Sabon Carré 1 en Foulan Koira werden de bestaande handpompen (PMH) gedemonteerd en vervangen door volledig autonoom draaiende zonnepomp installaties.

Tevens werden er nieuwe latrineblokken gebouwd in de scholen van Zongo en werden er latrineblokken gerenoveerd in Zongo en Foulan Koira. Telkens werden er ook lavabo’s met stromend water voorzien.

In de lagere en middelbare scholen van Tondonbon Mairie werden de latrines aangesloten op het bestaande waternet en voorzien van lavabo’s met stromend water.

In deze fase van het project worden alle 7919 inwoners + 800 leerlingen (direct betrokkenen) voorzien van onmiddellijke toegang tot veilig drinkwater en verbeterde sanitaire installaties.

Niettegenstaande het Covid-19 virus ook Afrika bereikte in maart 2020 werd gelukkigerwijze Niger relatief gespaard van de gevolgen. De regering nam ook rigoureuze maatregelen om het virus aan te pakken. De verschillende ploegen van de ONG Naanay en de aannemer KPS konden de hoofdstad Niamey, die onder lockdown stond, toch verlaten om de werken uit te voeren.

De respectievelijke beheerscomités van de 4 wijken werden opgeleid en een eerste sensibiliseringsronde werd afgerond.

In de laatste fase van het project, tussen jan en mei 2021, worden volgende activiteiten gepland:

– extra opvolging van het beheer van de gerenoveerde boringen, bijsturing waar nodig.

– nog 2 sensibiliseringsronden aangaande veilig waterverbruik.

– afvalbeheer, plastiek in het biezonder, aan de boringen en scholen moet nog aangepakt worden. Dit ism de gemeente Torodi zelf.

– Evaluatie van het project.

%d bloggers liken dit: