Waterproject Toukounous

Toukounous, watertoren en pomp

Toukounous is een dorp gelegen op 40km van Bonkoukou, enkel bereikbaar via een laterietpiste.

In dit dorp is een waterput aanwezig op een diepte van 30m.

Deze waterput werd in 1995 voorzien van een gemotoriseerde pomp vermits er zich onmiddellijk in de buurt van deze put een constructieatelier bevindt waar gelast wordt en waar dus nu en dan een zware diesel wordt gebruikt voor het opwekken van de lasstroom. Tijdens deze werkzaamheden wordt de pomp nu ook automatisch gestart.

Er werd een waterreservoir van 5.000liter gebouwd dat telkens als de lasdiesel loopt automatisch het reservoir gevuld wordt en de dorpelingen water putten vanuit het reservoir en niet meer afhankelijk zijn van de tijdstippen waarop de diesel draait om water te halen.

  • Irrigatieproject Toukounous
  • Waterboring Bonkoukou
  • Waterput Inyounas

Irrigatieproject Toukounous

In Toukounous, een dorp 40km benoorden Bonkoukou met 5000 inwoners, enkel bereikbaar via een laterietpiste bouwt Ninafri momenteel aan een irrigatieproject .

De dorpsgemeenschap diende een aanvraag in om op een bestaande waterput een windmolen te zetten om het water op te pompen. Met het opgepompte water worden grote moestuinen geïrrigeerd. Dit is nu zo goed als onmogelijk daar er onvoldoende debiet is.

Beschrijving van het projekt:

Objectief: Het installeren van een windmolen (tevens stroomgenerator) op een bestaande waterput om also grote moestuinen te irrigeren.

Te verwachten resultaat: De installatie zal er voor zorgen dat de inkomsten en levensstandaard van de dorpsbewoners gevoelig stijgt. Via een “Comité de gestion” die de pompinstallatie en tuinen beheert worden de nodige fondsen gegenereerd om de installatie te onderhouden.

Duur van het projekt : 12 maanden

Kostprijs : 33.000 €

Context: Niger strekt zich uit over een oppervlakte van 1.267.000km² waarbij enkel 322.000km² bruikbaar zijn voor veeteelt en landbouw. Het grootste deel van dit gebied bevindt zich in het zuidelijke deel van Niger alwaar ¾ van de bevolking een strijd voert om deze gebieden tegen verdorring en desertificatie te behoeden.

Te Toukounous valt gemiddeld tussen de 300 en 400mm water per jaar. Het winter – regenseizoen is te kort om de bevolking van voldoende voedsel te voorzien voor het ganse jaar. Vandaar de noodzaak voor de zogenaamde “cultures de contre-saison”, landbouwprojecten die een groot deel van het jaar draaiende gehouden kunnen worden, dit dmv het oppompen uit waterputten van het nodige water ter irrigatie van de tuinen, die dan een anderhalve hectare kunnen omvatten.

Specifieke objectieven:

–  aankoop en installatie van een windmolen met een diameter van 6.1 m: deze pompt             het water op van 40mtr diep met een debiet van 30m³/dag
–  waterreservoir bouwen van 25m³
–  installatie en tuinen voorzien van een volledige omheining
–  een waterdistributie netwerk installeren in de tuinen
–  via het “comité de gestion” een onderhoudsplan opstellen voor de ganse installatie

Voor de keuze  van de windmolen werd geopteerd voor een gecombineerde windmolen – stroomgenerator van het merk Turbex Uniek in Niger zal deze pomp buiten water oppompen tevens electriciteit aanmaken om in een lokale “Boutique Electrique” batterijen op te laden.

%d bloggers liken dit: