Visie en missie

Visie

  • Ninafri is er van overtuigd dat door rechtstreeks hulp te bieden aan die mensen die het meest nodig hebben, we effectief een verschil kunnen maken.
  • Directe hulp bieden , los van politieke of religieuse  overtuiging en mogelijkheden creëren voor zelfontplooiing, daarvan. Volgens hun gewoontes, naar    hun ritme en mogelijkheden. Daardoor denken we dat het op lange termijn het verschil zal maken.
  • Capaciteitsopbouw is daarbij key. Zo richten we ons op versterking en verbetering van capaciteiten en mogelijkheden van de lokale bevolking.
  • Ninafri zorgt als het ware voor de gereedschapskist. Maar het zijn de mensen ter plaatse die de tools hanteren die we aanreiken. Met betrokkenheid en lokale inzet, geloven we dat we structureel kunnen bijdragen.


Missie

We zien “Water als Eerste Bouwsteen” en dus als onze belangrijkste missie in de ontwikkelingssamenwerking.

  • Ninafri wil zoveel mogelijk mensen in Niger  toegang verschaffen tot  zuiver water en sanitatie. We zijn er van overtuigd dat dit de basis vormt voor een verder duurzame  ontwikkeling, zowel op vlak van gezondheid, gendergelijkheid en  onderwijs.
  • Om dit zo (kosten)efficiënt te kunnen realiseren sluiten we partnerschappen af met bedrijven en andere NGO’S/VZW’s, hier en ter plaatse.
  • Ninafri speelt sinds 1984 een belangrijke rol in de ontwikkelingssamenwerking in Niger. Deze rol wenst Ninafri  te behouden en verder uit te bouwen.

“Sailing over dry lands, looking for water.”

Svw

%d bloggers liken dit: